Základní informace

Pro majitele firmy:

Program Audaces nabízí efektivní tvorbu nových nebo digitalizaci již existujících střihů pomocí patentované metody fotografování na speciální magnetické tabuli s velmi vysokou přesností v řádu desetin mm. Kromě intuitivní editace střihu nabízí kontrolní mechanismy a rychlé stupňování do dalších velikostí. Vytvořená dokumentace oděvu může obsahovat i náhledy použitého materiálu a další nezbytné informace pro výrobu, aby byly výrobní podklady na jednom místě a minimalizovala se zmetkovitost.

V závěrečné fázi umí Audaces optimalizovat polohování střihu na materiál s velmi vysokou výtěžností. Tuto operaci provede v řádu minut na rozdíl od člověka, který by ji dělal 1-2 dny. Udělat úpravy střihu nebo polohování je otázkou chvíle. V případě opakování tisku (nebo řezání na cutteru) již připravené pokládky se úspora času násobí. Součástí výstupu polohování je také vypočtená spotřeba materiálu, který je potřeba nakoupit pro realizaci projektu.

Díky efektivitě našeho řešení zvládne jedna osoba za několik hodin totéž, co 2-3 osoby za několik dní klasickou metodou překreslování šablon.

Modelová situace návratnosti investice po zakoupení programu Audaces:

Pokud pracovníci pracují s Audacesem každý den alespoň chvíli, jsou schopni si jej osvojit do jednoho měsíce. Během několika následujících měsíců si firma zdigitalizuje své střihy z papírové podoby, upraví a vystupňuje. Později už jen provádí polohování pro výrobu v aktuálně potřebném množství.

V modelové situaci je návratnost investice do programu Audaces typicky cca do jednoho roku, protože nahradí 2 zaměstnance (ušetříte za plat), kteří už nebudou potřeba nebo se mohou věnovat jiné práci. To je v době nedostatku odborné pracovní síly na trhu velká konkurenční výhoda. Dále dojde k úspoře spotřebovaného materiálu a výraznému zkrácení reakční doby na požadavky zákazníka. Případné dodatečné úpravy střihu jsou dílem několika minut.

Program Adaces umí nejen tisknout na plotr, ale umí i ovládat cutter. Dále lze dokoupit nebo doprogramovat moduly pro import dat z konkurenčních SW.

 

Pro uživatele programu Audaces

Prostředí programu Audaces je přehledné a intuitivní. Program v průběhu zvolené operace sám napovídá, jaký bude další krok. Při ukládání sám upozorňuje na chyby v projektu.

Audaces Apparel obsahuje paletu několika nejběžnějších střihů, jako jsou tričko, kalhoty nebo šaty. Tyto příklady vám pomohou pochopit správné postupy při práci s programem.

Jedinou podmínkou práce s programem Audaces je základní znalost práce s PC a znalost práce se střihy oděvů.

 

Pro správce IT

SW Audaces nemá žádné velké nároky na výkon PC a stačí běžný kancelářský počítač. Pro pohodlnou práci doporučujeme větší monitor s rozlišením Full HD a vyšším. Dále pak je výhodou myš s možností přepínání rozlišení optického senzoru.

Doporučená konfigurace PC.

K PC dále doporučujeme použít záložní zdroj a vytvoření pravidelného zálohování vytvořených dat. Vytvořené střihy a know-how jsou nejcennější pilíře vašeho podnikání.

K programu Audaces doporučujeme antivirový program ESET, který je vyzkoušený jako kvalitní a nekolidující.

Program Audaces GO nelze instalovat do virtualizovaného prostředí.