Converter

Convertery jsou další rozšiřující moduly, které vám umožní importovat nebo exportovat data. Se systémem Audaces tak můžete zpracovávat data dodaná vaším zákazníkem. Můžete připravovat střihy pro dílny využívající jiný SW. Podobně není problém tisknout či řezat na systémech jako například Gerber, Lectra, Investronica, HP…

Nejoblíbenějším modulem je export do formátu DXF, což je standardizovaný formát CAD systémů. Výstupní soubor tak lze načíst například do programu Corel Draw, což je vektorový grafický editor. Po načtení DXF můžete navržené vzory dále upravovat, doplňovat další textové informace, měnit barvu a vzhled čar. Lze tak vytvářet střihy typu Burda, kdy jsou jednotlivé prvky střihu umístěny v několika vrstvách na sebe pro snazší distribuci amatérským zákazníkům.