Marker

Audaces Marker (česká lokalizace programu):

Optimalizujte své polohovací práce pomocí efektivního automatického algoritmu.

Dramaticky urychluje polohování

1. Provádí automatické polohování výrobních nákladových poloh, pomocí kterých rychle a přesně generuje výpočty spotřeby a efektivity.

2. Vytváří automatická rozvržení pro materiály s pruhy či kostkami a zachovává vazby jednotlivých dílů a lícujících čar.

3. Automaticky dokončí částečně položené polohy. Vy řídíte umístění klíčových dílů, zatímco polohování ostatních dílů systém provede automaticky.

Marker CZ 01
Marker – nastavení počtu kusů

 

Zvyšuje ziskovost

1. Respektuje veškerá materiálová omezení, která se vztahují k dílům, např.: směrovost (natočení), přídavky na překlopení a omezení roztažení, díky čemuž dosahuje vysoké kvality a minimalizuje nákladné chyby ve střihárně.

2. Seskupuje díly buď podle velikosti, nebo do skupin zachovávajících blízkost dílů v rámci polohy kvůli různým odstínům materiálu.

3. Zvládá provádět polohování 24 hodin denně s bezobslužným zpracováváním poloh přes noc, čímž umožňuje pružně reagovat na náhlý přísun práce bez nutnosti navyšování pracovních sil.

4. Umožňuje předdefinovat nepoužitelné oblasti materiálu, aby zabránil polohování vzorů na tyto vadné části textilu, čímž zvyšuje kvalitu produkce bez nutnosti nasazení dalších pracovních sil.

5. Tento program je kompatibilní s většinou automatických cutterů. Import/export dat šablon z/do široké škály systémů CAD.

6. Definuje trajektorii střihu pro automatické stříhací systémy, a tím minimalizuje prázdné tahy (úspora času zpracování).

7. Sledujete trajektorii střihu a definuje počáteční body.

8. Využijte možnosti řadit směr střihu u zrcadlových dílů.

Marker - statistika pro výrobu
Marker – statistika pro výrobu